Online Loan Application System

Online અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 18/July/2019 ની રાત્રે 11:59 સુધી રહેશે.
Title Scheme Details    
નાના ધંધા યોજના રૂા.૨,૦૦,૦૦૦ સુધી ૬% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
નવી આકાંક્ષા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક યોજના રૂા.૧૦.૦૦ લાખ સુધી વિદ્યાર્થીઓ માટે ૪% અને વિદ્યાર્થથીનીઓ માટે ૩.પ% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
માઈક્રો ફાઈનાન્સ રૂા.૬૦,૦૦૦/- સુધી, ૫% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
નવી સ્વર્ણીમાં યોજના (બી.પી.એલ. મહિલા માટે) રૂા.૧,૦૦,૦૦૦, પ% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
પશુપાલન યોજના રૂા.૧,૩૦,૦૦૦ સુધી ૬% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
સ્વયં સક્ષમ યોજના રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- ૬% વ્યાજદર How To Apply Apply Now
પરિવહન યોજના રૂા.૨,૦૦,૦૦૦ સુધી ૬% વ્યાજદર How To Apply Apply Now